Nie ste prihlásený. (Prihlásenie)
 • Vážení zamestnanci RÚVZ a ÚVZ SR,

  dovoľujeme si Vás informovať o projekte „Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov RÚVZ v SR“ z prostriedkov EÚ a ŠR SR.

  V rámci projektu sa uskutočnilo 509 odborných prednášok za ktoré boli účastníkom pridelované kredity.

  Po ukončení implementácie, projekt pokračuje na webstránke http://vzdelavanie.uvzsr.sk spôsobom:

  Samovzdelávanie na hlavnej stránke v oznamoch sú uvedené prednášky (prezentácie), ktoré po prihlásení sú pre Vás dostupné na čítanie. V prípade otázok v súvislosti s prezentáciou môžete kontaktovať priamo autora, prípadne cez „o nás, vaše námety“ zaslať otázky (námety, upozornenia atď.), ktoré sú automaticky doručené administrátorom, ktorí zabezpečia, aby Vaše požiadavky boli konzultované s autorom prezentácie.

  Pod "Vzdelávanie" - "E-learning - moduly" sú novovytvorené moduly:

  26 - Odborné prezentácie ÚVZ SR a RÚVZ SR

  27 - Prezentácie - Osobné úrady

  28 - Plány školení ÚVZ SR a RÚVZ SR

  29 - Legislatívne zmeny vo verejnom zdravotníctve,

  ktoré sú priebežne dopĺňané.

  Elektronické vzdelávanie - aktualizujú sa témy a testy v 25 moduloch. Ihneď ako bude aktualizovaná akákoľvek téma budete informovaní prostredníctvom osobných úradov, ktoré dohliadajú na vzdelávanie. Taktiež budete včas informovaní o možnosti prideľovania kreditov po vyplnení testov v elektronickom vzdelávaní.

Oznamy vzdelávacieho portálu ÚVZ SR

Obrázok: Gerdenich Karol (admin01)
Nové prezentácie
autor Gerdenich Karol (admin01) - Streda, 4 december 2019, 06:34
 

Dobrý deň

dovoľujeme si Vás informovať o prednáškach

MUDr. Katarína Kromerová - Akrylamid v potravinách - riadenie rizika

RNDr. Oľga Miklánková - Aktuálne problémy pri riešení kvality vnútorného prostredia v budovách,

ktoré boli pridelené na VZDELÁVANIE - E_LEARNING- MODUL - 26. PREZENTÁCIE ÚVZ SR A RÚVZ SR

Obrázok: Gerdenich Karol (admin01)
UVZSR - Mgr. Lívia Chromčáková - Európsky imunizačný týždeň
autor Gerdenich Karol (admin01) - Utorok, 15 máj 2018, 09:31
 

Dobrý deň

dovoľujeme si Vás informovať o prednáške

Mgr. Lívia Chromčáková - Európsky imunizačný týždeň, ktorá bola pridelená na VZDELÁVANIE - E_LEARNING- MODUL - 26. PREZENTÁCIE ÚVZ SR A RÚVZ SR

Obrázok: Gerdenich Karol (admin01)
Mgr. Ingrida Medveďová - Mimoriadne cielená kontrola, zameraná na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa priestorov, určených na výučbu telesnej výchovy na základných a stredných školách v  Slovenskej republike
autor Gerdenich Karol (admin01) - Piatok, 13 apríl 2018, 11:57
 

Dobrý deň

dovoľujeme si Vás informovať o prednáške

Mgr. Ingrida Medveďová - Mimoriadne cielená kontrola, zameraná na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa priestorov, určených na výučbu telesnej výchovy na základných a stredných školách v Slovenskej republike , ktorá bola pridelená na VZDELÁVANIE - E_LEARNING- MODULY - 26. PREZENTÁCIE ÚVZ SR A RÚVZ SR.

Obrázok: Gerdenich Karol (admin01)
UVZ SR - PhDr. Monika Zámečníková - Psychická pracovná záťaž
autor Gerdenich Karol (admin01) - Piatok, 13 apríl 2018, 11:10
 

Dobrý deň

dovoľujeme si Vás informovať o prednáške

PhDr. Monika Zámečníková - Psychická pracovná záťaž, ktorá bola pridelená na VZDELÁVANIE - E_LEARNING- MODUL - 8. Preventívne pracovné lekárstvo.

Obrázok: Gerdenich Karol (admin01)
UVZ SR - Mgr. Soňa Senderáková - Závery stretnutia Koalície partnerov na posilnenie kapacít a služieb verejného zdravotníctva v Európskom regióne
autor Gerdenich Karol (admin01) - Piatok, 13 apríl 2018, 11:00
 

Dobrý deň

dovoľujeme si Vás informovať o prednáške

Mgr. Soňa Senderáková - Závery stretnutia Koalície partnerov na posilnenie kapacít a služieb verejného zdravotníctva v Európskom regióne, ktorá bola pridelená na VZDELÁVANIE - E_LEARNING- MODULY - 26. PREZENTÁCIE ÚVZ SR A RÚVZ SR.