Názov kurzu:
99. Garant

 

 
Odborný garant: ÚVZ SR
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Počet hodín vzdelávania: 0
Počet kreditov: 0
Výučbový cieľ: Tento e-learningový kurz je určený pre odborných Garantov UVZ SR. Prístupové práva prideľuje výlučne administrátor vzdelávacieho portálu.
Typ vzdelávania: MEV - Mimoprojektové e-Learningové vzdelávanie
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 15.10.2012
Počet prihlásených: 0