Názov kurzu:
00. Začíname používať vzdelávací portál

 

 
Odborný garant: Mgr. Iveta Nováková
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Počet hodín vzdelávania: 0
Počet kreditov: 0
Výučbový cieľ: Cieľom kurzu "Začíname používať vzdelávací portál" je naučiť používateľa pohybovať sa po portáli, predstaviť jeho možnosti a funkčnosti.
Obsah: Prezentácie, Animácie, Testy, Dotazník
Typ vzdelávania: MEV - Mimoprojektové e-Learningové vzdelávanie
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 10.02.2011
Počet prihlásených: 37