Názov kurzu:
26. Odborné prezentácie ÚVZ SR a RÚVZ SR

 

 
Odborný garant:
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 0
Počet kreditov: 0
Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 25.11.2017
Počet prihlásených: 35