Názov kurzu:
28. Plány školení UVZ SR a RÚVZ v SR

 

 
Odborný garant:
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 0
Počet kreditov: 0
Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 27.01.2018
Počet prihlásených: 27