Všeobecné správy a oznamy k prevádzke vzdelávacieho portálu ÚVZ SR.

DiskusiaDiskusiu začal(a)OdpovedePosledný príspevok
Nové prezentácie Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
St, 4 dec 2019, 06:34
UVZSR - Mgr. Lívia Chromčáková - Európsky imunizačný týždeň Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Ut, 15 máj 2018, 09:31
Mgr. Ingrida Medveďová - Mimoriadne cielená kontrola, zameraná na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa priestorov, určených na výučbu telesnej výchovy na základných a stredných školách v  Slovenskej republike Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Pi, 13 apr 2018, 11:57
UVZ SR - PhDr. Monika Zámečníková - Psychická pracovná záťaž Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Pi, 13 apr 2018, 11:10
UVZ SR - Mgr. Soňa Senderáková - Závery stretnutia Koalície partnerov na posilnenie kapacít a služieb verejného zdravotníctva v Európskom regióne Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Pi, 13 apr 2018, 11:00
Modul č. 8 Pracovná zdravotná služba Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
Ut, 27 feb 2018, 13:20
ÚVZ SR - Adriána Račková - Aktívne starnutie – rizikové faktory v prevencii osteoporózy Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Št, 11 jan 2018, 14:11
ÚVZ SR - Mgr., PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, Mgr. Mária Patoprstá, RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. - Výsledky zdravotného uvedomenia vo vzťahu k pohybovej aktivite a športu Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Št, 11 jan 2018, 14:09
ÚVZ SR - Mgr. Mária Patoprstá; Mgr., PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH; RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. - Postoj zamestnancov úradov verejného zdravotníctva k pohybovej aktivite Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Št, 11 jan 2018, 14:07
ÚVZ SR - Mgr. Lucia Chromíková - Prierezová štúdia o vplyve zdravotnej výchovy v prevencii alkoholovej závislosti – varovné označenia na alkoholických výrobkoch, reklama na alkohol Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Št, 11 jan 2018, 14:04
ÚVZ SR - doc. Mgr. MUDr.Jana Hamade, PhD. - ZSS pre deti a mládež. Problematika kuchynskej soli Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Ut, 5 dec 2017, 11:39
ÚVZ SR - Mgr. Ingrida Medveďová, doc. Mgr. MUDr.Jana Hamade, PhD., MUDr. Hana Jenechová - Monitoring úrazovosti u detí predškolského a školského veku. Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Ut, 5 dec 2017, 11:36
ÚVZ SR - doc. Mgr. MUDr.Jana Hamade, PhD. - prednášky Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Po, 4 dec 2017, 09:03
ÚVZ SR - RNDr. Anna Kružlíková - Mýty, legendy a omyly spojené s očkovaním Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Po, 27 nov 2017, 13:46
ÚVZ SR - doc. Mgr. MUDr.Jana Hamade, PhD. - Stravovanie detí v materskej škole. Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Po, 27 nov 2017, 13:45
ÚVZ SR - PaedDr. Vanda Kráľovská - Národný program duševného zdravia – duševné zdravie súčasť celkového zdravia Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Po, 27 nov 2017, 13:41
OZNAM UČASTNÍKOM VZDELÁVANIA Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Ut, 26 aug 2014, 12:52
OZNAM PRE ÚČASTNÍKOV E - LEARNINGOVÉ VZDELÁVANIA Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Št, 9 jan 2014, 13:19
Vážení účastníci školení Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
Št, 12 dec 2013, 10:53
OZNAM Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
Pi, 29 nov 2013, 04:04
Prednáška MUDr. Vladimíra Valentu, PhD. - hlavného hygienika ČR Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Pi, 29 nov 2013, 03:56
OZNAM pre účastníkov školení Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
Št, 28 nov 2013, 12:19
Druhá časť prednášky Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
St, 20 nov 2013, 11:37
Oznam pre účastníkov školení Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
Št, 14 nov 2013, 16:20
OZNAM PRE ÚČASTNÍKOV VZDELÁVANIA Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Po, 4 nov 2013, 10:23
Oznam pre účastníkov školenia v Banskej Bystrici dňa 17.10. - 18.10.2013 Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Po, 7 okt 2013, 13:12
Zrušenie školenia v Bojniciach dňa 30.9.2013 Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Pi, 27 sep 2013, 11:25
Zmena termínu školenia- RÚVZ Prievidza Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
St, 25 sep 2013, 08:40
Elektronický dotazník pre on - line vzdelávanie Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
St, 18 sep 2013, 14:05
Oznam pre účastníkov prednášok v e- centre Košiciach Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Po, 16 sep 2013, 10:52
Oznam pre účastníkov školení a pre všetkých užívateľov portálu Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
Ne, 28 júl 2013, 09:01
Dôležité upozornenie pre učastníkov školení Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
St, 10 júl 2013, 15:32
Zrušenie školenia 09.07.2013 v Košiciach Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
So, 6 júl 2013, 16:28
Preložený termín 4.7.2013 v Prešove na 23.7.2013 Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Ne, 30 jún 2013, 14:58
Zrušenia školenia dňa 2.7.2013, 3.7.2013 v Žiline a 4.7.2013 v Prešove Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Ne, 30 jún 2013, 14:27
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!!!! Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
St, 19 jún 2013, 21:16
Termín školenia v RÚVZ Komárno, M 15 Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
Ut, 18 jún 2013, 11:38
Zrušenie školenia v Bojniciach dňa 19.6.2013 Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Ne, 16 jún 2013, 14:02
Zrušenie školenia v Košiciach dňa 25.6.2013 Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
St, 12 jún 2013, 09:58
Zrušenie školenia v Banskej Bystrici dňa 12.6.2013 a 13.6.2013 Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Po, 10 jún 2013, 13:58
Zmena termínu školenia RÚVZ Komárno 12.6.2013 Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
Št, 6 jún 2013, 11:04
Zmeny termínov školení, Nitra, Trenčín Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
St, 5 jún 2013, 16:09
Oznam pre účastníkov prednášky v Nitre dňa 14.6.2013 Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
St, 5 jún 2013, 14:49
Zmena termínu školenia - RÚVZ Nové Zámky Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
St, 22 máj 2013, 14:11
Zmena termínu školenia v RÚVZ Nové Zámky Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
Ne, 5 máj 2013, 17:36
Oznámenie termínu školenia - 20.5.2013 Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
St, 1 máj 2013, 15:53
Povrdenia o prihlasenie na školenie Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
St, 24 apr 2013, 12:55
Vážení účastníci vzdelávania, Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
Ut, 23 apr 2013, 13:26
Zrušenie školenia dňa 18.4.2013 na RÚVZ Komárno Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
St, 17 apr 2013, 11:29
Zrušenie školenia dňa 23.4.2013 na RÚVZ Dunajskej Strede Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Po, 15 apr 2013, 20:51
Zrušenie školenia 15.4.2013 modul 2 na RÚVZ Trnava Obrázok: Gerdenich Karol (admin01) Gerdenich Karol (admin01) 0 Gerdenich Karol (admin01)
Pi, 12 apr 2013, 10:03
Prihlasovanie na školiacu akciu Obrázok: Jankovičová Alena (admin02) Jankovičová Alena (admin02) 0 Jankovičová Alena (admin02)
Št, 4 apr 2013, 21:44
Zrušenie školenia 26.3.2013 v RÚVZ Galanta Obrázok: Jankovičová Alena Jankovičová Alena 0 Jankovičová Alena
St, 20 mar 2013, 11:12
Oznam Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Ut, 19 mar 2013, 18:52
Cestovný príkaz strana 2 Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
So, 2 mar 2013, 21:46
Cestovný príkaz pri použití súkromného motorového vozidla Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
So, 2 mar 2013, 21:44
Získané kredity zo vzdelávania Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Pi, 1 mar 2013, 19:05
Oznam účastníkom školenia o preplácaní cestovného súkromným vozidlom Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Št, 28 feb 2013, 17:47
Zmena termínov školení v Trnave a v Senici M12 Obrázok: Jankovičová Alena Jankovičová Alena 0 Jankovičová Alena
St, 27 feb 2013, 08:18
Zrušenie školenia v Dunajskej Strede. Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Po, 25 feb 2013, 11:50
Nitra - zmena miesta konania školení Obrázok: Jankovičová Alena Jankovičová Alena 0 Jankovičová Alena
Št, 24 jan 2013, 15:12
Nový rok 2013 Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Št, 3 jan 2013, 08:42
Použitie súkromného motorového vozidla na vzdelávaciu akciu !!! Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Ne, 2 dec 2012, 19:34
Informácia. Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Ne, 2 dec 2012, 19:02
Zmena termínu školenia Obrázok: Jankovičová Alena Jankovičová Alena 0 Jankovičová Alena
Po, 26 nov 2012, 11:13
Zmena miesta prednášky Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Št, 11 okt 2012, 13:22
Zrušenie prednášky prednášky v Banskej Bystrici Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Ut, 25 sep 2012, 11:07
Zrušenie školenia 19.9.2012 v RÚVZ Nitra Obrázok: Jankovičová Alena Jankovičová Alena 0 Jankovičová Alena
Ut, 18 sep 2012, 08:37
Zmena miesta prednášky Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Ut, 4 sep 2012, 11:47
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE ! Obrázok: Jankovičová Alena Jankovičová Alena 0 Jankovičová Alena
Po, 3 sep 2012, 15:48
Prihlasovanie na prezenčné vzdelávanie Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Pi, 24 aug 2012, 08:29
Prednáška OPPL - zrušená Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Ne, 19 aug 2012, 20:28
Zrušenie prednášky Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
Št, 9 aug 2012, 15:26
Dôležitý oznam pre účastníkov školení Obrázok: Gerdenich Karol Gerdenich Karol 0 Gerdenich Karol
St, 1 aug 2012, 14:28
Testovacia prevádzka vzdelávacieho portálu Obrázok: Administrátor portálu Administrátor portálu 0 Administrátor portálu
St, 8 feb 2012, 10:48